Tư Vấn Pháp Lý

Cách xác định quyền sở hữu đối với nhà đã ủy quyền quản lý

Hơn nữa, điều 185 Bộ luật Dân sự quy định về quyền chiếm hữu của người được ủy quyền quản lý tài sản như sau:

Liệu bán nhà có phải thông qua sàn giao dịch BĐS?

Như vậy nếu bạn là cá nhân không kinh doanh bất động sản muốn bán nhà thì theo quy định nêu trên bạn không buộc

Liệu có phân biệt giữa đất thổ cư và đất trồng trọt?

Không quá ba mươi (30) ngày làm việc đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà có nhu cầu

Điều kiện xét mua nhà thu nhập thấp hiện nay

Đơn đăng ký mua, thuê và thuê mua nhà ở theo mẫu tại Phụ lục 01 QĐ34 (nộp trực tiếp cho chủ đầu tư) Hỏi

Trình tự, thủ tục tách thửa đất bạn nên biết

Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền

Phân biệt sự khác nhau giữa giấy ủy quyền và sổ hồng

Sổ hồng là bằng chứng Nhà nước công nhận bạn là chủ sở hữu của ngôi nhà đó. Bạn có toàn quyền định đoạt ngôi